Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Företag

Företagshälsovård: investera i personalens välmående för en framgångsrik framtid

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är medarbetarnas hälsa och välmående mer kritiska än någonsin. Företagshälsovård kan spela en viktig roll i att främja en hälsosam arbetsmiljö och stödja medarbetarnas övergripande hälsa. Men vad innebär företagshälsovård och hur kan den gynna ditt företag? Vad är företagshälsovård? Företagshälsovård är ett omfattande hälsoprogram som syftar till att stödja och förbättra…

Read More

Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.