Skip to content Skip to footer

leg psykoterapeut

Thanida Bunyuen Törnros

Biography

Jag arbetar utifrån varje individs livssituation, och sätt att hantera livet.

Med fokus på nuet mer än det förflutna, där vi tillsammans söker större förståelse för problematiken samt hur man kan hitta nya förhållningssätt och sätt att agera på.

Genom bla. en kombination av beteendeinriktade åtgärder, som syftar till aktivering och konkret förändring av mindre funktionella beteenden och kognitiv teori som främjar ett inre psykologiskt förändringsarbete.

Det är viktigt att samarbetet med dig utmärks av empati och realistisk optimism. Detta skapar förtroende och tillit och väcker hopp hos dig om att en bättre tillvaro.

Phone: 070-795 21 11
Address: Fleminggatan 57, Kungsholmen