Skip to content Skip to footer

leg psykoterapeut

Thanida Bunyuen Törnros

Biography

Jag arbetar utifrån varje individs livssituation, och sätt att hantera livet.

Med fokus på nuet mer än det förflutna, där vi tillsammans söker större förståelse för problematiken samt hur man kan hitta nya förhållningssätt och sätt att agera på.

Genom bla. en kombination av beteendeinriktade åtgärder, som syftar till aktivering och konkret förändring av mindre funktionella beteenden och kognitiv teori som främjar ett inre psykologiskt förändringsarbete.

Det är viktigt att samarbetet med dig utmärks av empati och realistisk optimism. Detta skapar förtroende och tillit och väcker hopp hos dig om att en bättre tillvaro.

Phone: 070-795 21 11
Address: Fleminggatan 57, Kungsholmen
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.