Skip to content Skip to footer

Leg psykoterapeut

Peter Bergman

Biography

Jag utgår alltid från individens egen livssituation och behov.

Genom att förstå sitt sammanhang kan svåra, ofta dolda känslor och tankar få en mening och bli begripliga och därigenom upplevas mindre farliga och mer begripliga. Att bli lyssnad på är ett sätt att få en förnyad upplevelse av att bli accepterad som den man är och ett sätt att komma vidare i livet.

Phone: 073-9841475
Address: John Ericssongatan 9
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.