Skip to content Skip to footer

leg psykoterapeut

Munevera Spirtovic

Biography

Vi börjar med gemensamt kartläggning över dina problemområden och försöker utforma en behandlingsplan utifrån dina behov. Behandlingen baseras på vetenskaplig grund.

Address: Rehnsgatan 5, Stockholm
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.