Skip to content Skip to footer

leg psykoterapeut

Munevera Spirtovic

Biography

Vi börjar med gemensamt kartläggning över dina problemområden och försöker utforma en behandlingsplan utifrån dina behov. Behandlingen baseras på vetenskaplig grund.

Address: Rehnsgatan 5, Stockholm