Skip to content Skip to footer

Psykoterapeut

Mia Nikula

Biography

Hej!

Mitt namn är Mia Nikula, varmt välkommen att ta kontakt med mig. Jag arbetar utifrån metoderna KBT, ACT, Schematerapi, CFT, och DBT.

Vi börjar alltid utifrån behov/problem, kartlägger hur det ser ut, vad är målet med behandlingen. Metod/erna som används beror på är hur vi ska på bästa nå till målet med behandlingen.

Min erfarenhet av att arbeta som leg psykoterapeut är att jag behöver kunna hantera flera metoder och arbetssätt för att individuellt anpassa en behandling som leder till skillnad. Jag ser till att vara uppdaterad och är nyfiken i att lära mig nytt.

Address: Fotbollsvägen. 6 b, 61168 Nyköping
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.