Skip to content Skip to footer

leg psykolog, psykoterapeut

Kristina Hård

Biography

Mitt arbetssätt utgår från psykodynamiskt tänkande vilket innebär att samtalet i sig antas ha en hjälpsam effekt.

Tillsammans försöker vi förstå och reda ut hur invanda känslor och tankar kan bidra till oro, nedstämdhet eller svårigheter i relationer.

Genom dialogen kan nya perspektiv och möjligheter bli synliga och utvecklas.

Address: Rosenlund läkarhus, Tideliusgatan 12, 6 tr 11869 Stockholm
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.