Skip to content Skip to footer

leg psykolog

Julia Jacobsson

Biography

Jag erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling för allt från ångest och nedstämdhet till relationsproblem och stress. Fokuset i behandlingen ligger på att du ska kunna leva mer i linje med det du verkligen tycker är viktigt i livet.

Vi börjar med att du får berätta om de svårigheter du upplever. Vi undersöker tillsammans vad som orsakar och vidmakthåller dina problem för att sedan formulera mål för behandlingen. Jag kommer att guida dig i att utforska mer om dig själv och hur du fungerar. Du kommer även att få pröva nya förhållningssätt till svåra tankar och känslor samt göra olika övningar både i sessionen och mellan sessionerna.

För mig är det viktigt att du känner dig accepterad och trygg i vår kontakt, och att det vi gör i terapin är hjälpsamt. Jag arbetar därför med kontinuerlig utvärdering av behandlingen för att se till att de mål vi sätter uppnås. Välkommen!

Address: Jag tar emot både på mottagning på Riddargatan 16, 5 tr och via video.
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.