Skip to content Skip to footer

leg psykoterapeut

Eva Berggren

Biography

Förutsättning för ett gemensamt arbete är ett respektfullt och öppet bemötande.

Utifrån dina problem formulerar vi ett fokus för kontakten. Vi sätter ord på känslor och refkekterar kring din situation.
Målsättning för kontakten kan vara en minskning av symtom och en väg framåt.

Address: Doktor.se Katarina Bangata 80
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.