Skip to content Skip to footer

Leg. hälso- och sjukvårdskurator

Catrin Andersson

Biography

Vi börjar med att du får beskriva de problem du upplever och i vilka situationer de uppstår. En god allians är betydelsefull för att uppnå förändring och viktiga komponenter i samtalen är öppenhet, nyfikenhet och ett icke-dömande förhållningssätt.

Samtalskontakten är ett gemensamt åtagande där vi båda är delaktiga. Vi ringar tillsammans in din målsättning med samtalen, analyserar det du upplever som problematiskt och skapar förståelse för problematiken. Du får pröva andra sätt att förhålla dig till problemen och får även hemuppgifter att utföra mellan samtalen.

Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete så vi vet att vi jobbar med rätt saker för att du på sikt ska kunna leva ett liv utifrån vad som är viktigt för dig. Problemområden jag arbetar mycket med är: ångest, beroendeproblemati, förlust, gruppterapi, Kbt, Kriser, mindfulness, sömnproblem, sorg, stress och utmattning

Address: Tjärhovsgatan 32, 2 tr