Skip to content Skip to footer

Kurator och parterapeut

Ann-Kathrin Missaoui

Biography

Relationer och hur vi samspelar med andra, påverkar vår psykiska hälsa och styr ofta hur vi mår. Jag har ett genuint intresse för varje människas livssituation och dess relationer.

Vi börjar där du befinner dig, och du får utrymme att berätta just din historia. Jag lyssnar aktivt och icke dömande till din berättelse och ställer öppna, reflekterande frågor som kan bidra till att vidga perspektiven. Kommer ni som par så börjar vi med att båda får beskriva hur ni upplever er relation och vilka styrkor och utmaningar ni upplever. Jag bidrar med min erfarenhet, kunskap och de teorier som jag bär med mig efter ett långt arbetsliv som samtalsterapeut och familjebehandlare.

Hos mig får du/ni stöd i att upptäcka era samspelsmönster och hur man kan uppnå förändring mot tryggare relationer med högre grad av tillit och intimitet. Mitt mål är att du skall känna dig trygg nog att utrycka dig och beskriva din situation och vilken förändring som du vill uppnå i ditt liv.

Jag lutar mig mot teorier som systemteori, anknytningsteori, beteendeteori, affektteori.

Jag arbetar även med EFT (Emotionellt fokuserad terapi för par). Välkommen!
ångest anknytning barn depression EFT (Emotionellt fokuserad terapi för par) familj Föräldraskap krishantering parterapi relationer självkänsla sorg stress ungdom våld

Address: Wallingatan 37, en trappa och till höger, står Livspuls.
Kontakt

Mind Sverige
Riddargatan 16, 5 tr
114 41 Stockholm

Telefon

Tel: 08-414 003 20
Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.
Knappval 2 för att bli uppringd

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.