För mig är det viktigt att förstå just dig när vi möts.

 

Hej!

Mitt namn är Tobias Drejby. Jag arbetar som leg psykolog på Mind Sthlm. Om jag ska sammanfatta hur jag utför en behandling med tre ord så är det:

  • Förstå
  • Förändra
  • Förbättra.

Förstå: För att kunna hjälpa Dig måste jag först förstå Dig och vad som är Ditt problem. Därför ställer jag alltid inledningsvis många frågor. Och lyssnar. Sedan försöker jag sammanfatta hur jag har uppfattat Ditt problem.

Förändra: När vi tillsammans förstått i vad problematiken består kan man börja titta på saker som vad som fungerar och vad som inte fungerar. Hur har det blivit så här och finns det saker som gjort och gör att det fortsätter att se ut som det gör? Vad kan förändras? Vad måste förändras?

Förbättra: När vi kommer fram till denna punkt har Du både förstått din problematik och det som Du behöver förändra och har nödvändiga verktyg för att kunna gemomföra en sådan förändring.

 

Jag har lång erfarenhet av problematik som ångest, panikångest, sorg, depression och social fobi. Under min tid på BUP och inom primärvården och senare psykiatrin har jag behandlat och utrett/diagnostiserat.

Det jag har lärt mig i mina olika roller är, återigen, att det inte finns en given väg att gå för att lösa allas problem utan det är nödvändigt att sätta individen i fokus eftersom alla är olika och det inte finns en ram som passar alla. Jag använder verktyg och strategier från KBT, ACT, IPT och PDT utifrån det som passar Dig.

Mottot nedan är grundbulten i mitt tillvägagångssätt när jag möter nya människor som jag försöker hjälpa.

 

Till eftertanke

“Om jag vill lyckas med att föra en

människa mot ett bestämt mål måste jag

först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när

hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen

förstå mer än vad han gör men först och

främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att

jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så

beror det på att jag är fåfäng och

högmodig och egentligen vill bli beundrad

av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med

ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och

därmed måste jag förstå att detta med att

hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.”

Sören Kierkegaard

 

Varmt välkommen läsa mer om mig på min profil eller boka tid hos mig på tobias@mindsthlm.se

Dela på:

Facebook
LinkedIn

Du kanske också gillar:

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du i respektive terapeuts presentation.

Telefon

Tel: 08-414 003 20

Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.

Knappval 2 för att bli uppringd

Återbud och fakturafrågor

För fakturafrågor hänvisar vi till Convene tel 08-40000506

För avbokningar och ombokningar vänder du dig till din terapeut direkt.

Kontaktuppgifter