Primärvårdsmottagning för psykisk ohälsa

Vi erbjuder vi dig stöd vid psykisk ohälsa.  Då vi gör detta I samarbete med flera vårdcentraler i Region Stockholm så behöver du ingen remiss för att komma till oss.

Vad kostar det?
Kontakterna kostar 250kr per tillfälle eller 0kr om du har frikort samt om du är under 18 år. Gränsen för frikort (högkostnadsskydd) är 1200kr. När du kommit upp i 1200kr så är resterande kontakter 0kr året ut. Läs gärna mer om högkostnadsskydd på 1177.

Hur går det till?
Du bokar tid för ”stöd för psykisk ohälsa” direkt i webbkalendern på hemsidan. Du kan också boka ett drop-In besök som en första kontakt. Vårt uppdrag innefattar mild till måttlig psykisk ohälsa, vid behov av specialistvård behöver du få en remiss från din husläkare till rätt instans. 

Hur fortlöper behandlingen? Vi utför stegvis vård, så här går det till.

Ett första steg.
Vi tillämpar stegvis vård för att matcha rätt vårdinsats med behov. Du som är i behov av enkla råd eller exempelvis stöd till egenvård får detta snabbt i ett ”första steg”, du som har behov av mer psykologisk behandling får efter bedömning mer behandling i ett ”andra steg”.

Ett andra steg.
Vi utför lågintensiva insatser med olika metoder beroende på behov, och preferens.  Vi värnar om mångfald då vi alla är unika, likaså våra behov. Några av våra metoder är:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Interpersonell (IPT)
 • Psykodynamisk (PDT)
 • Affektfokuserad, psykodynamisk terapi.
 • Compassionfokuserad terapi (CFT)
 • Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Kontakt med din terapeut
Du planerar tillsammans med din terapeut ett eller flera kortare stödjande kontakter, ni ses antingen på mottagning, online, eller så blir du coachad igenom ett IKBT program på nätet.  Ni bestämmer vilket område ni ska fokusera på och vad målet ska vara. Mestadels av arbetet kommer du att göra mellan mötena med din terapeut, i form av övningar och hemläxor. Mötena med din terapeut är ofta fokuserade, likt ett möte med din husläkare på vårdcentral. Psykologisk behandling innefattar en eller flera av följande komponenter (beroende på metod):

 • Problemlösning
 • Beteendeanalys
 • Psykologisk rådgivning
 • Psykoedukation
 • Självinsikt
 • Fördjupad insikt i dina nära relationer
 • Motivering
 • Neuroscreening
 • Hänvisning till annan vård.

Hur ofta kan jag få kontakt?
Du kan som tidigast boka ett nytt besök dagen efter ditt besök.

Kontakterna ska påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar med fokus på den enskildes problemområde. Detta genom kontakt med kurator, leg psykoterapeut eller leg psykolog.

Målgruppen omfattar främst patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och patienter i behov av krisstöd. Vanliga problemområden är ångest, stress, oro och nedstämdhet.

Vi tar emot personer bosatta i hela Sverige, barn, unga och vuxna. Du betalar 250kr per kontakt eller 0kr vid frikort eller om du är under 18 år.

Sen avbokning eller uteblivet besök debiteras med 400kr.

Varmt välkommen, vi ser fram emot vår kontakt.

När läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

Terapueter inom primärvårdsmottagning psykisk ohälsa vuxna!

Eller

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Många vill snabbt få personlig kontakt med en terapeut, då är mejl inte ett säkert alternativ och telefonmöten ingår tyvärr inte i vårt uppdrag.

Därför erbjuder vi nu korta snabba Drop-In tider (videomöte 15 min). Om du inte vill använda videofunktionen så stänger du av kameran.

Du bokar direkt i vår webbkalender. På så sätt kan du enkelt få trygg och säker kontakt med din terapeut.

Det kan gälla rådgivning, avstämning eller lättare bedömning. Drop-In möten kostar 250 kr eller 0kr vid frikort eller om du är under 18 år.

Avbokning/ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du under respektive terapeut nedan

Kontaktuppgifter