I sommar kan du få stöd och råd av Carolina, specialist på barn, ungdomar och deras familjer.

I sommar kan du få stöd och råd av Carolina, specialist på barn, ungdomar och deras familjer.

 

 

I sommar kan du få stöd och råd av Carolina, specialist på barn, ungdomar och deras familjer.

Hej Carolina!

 

I sommar är du en av de terapeuter som finns tillgängliga för stöd och råd men även privat psykoterapi både för individer och par.

 

Hur skulle du beskriva din bakgrund?

-Jag har flera års erfarenhet av att arbeta som kurator, familjebehandlare och familjeterapeut. Under åren har mina främsta fokusområden varit samtal med barn, ungdomar och deras familjer samt parterapier där relationen i någon form stått i centrum för de problem som uppstått.

Hur skulle du beskriva ditt arbetsätt?

Jag tror på att möta individer efter deras unika behov, alla är vi olika och då jag är utbildad inom flera terapiinriktningar kommer jag på ett öppet och nyfiken sätt anpassa vårt gemensamma arbete. Genom ett integrerat arbetssätt använder jag de teorier och metoder som överensstämmer bäst med er beskrivning av era behov.

Vi utvärderar vårt samarbete löpande så vi är överens om att vi arbetar med rätt saker som går i linje med de mål vi gemensamt satt upp. Att komma till mig i samtal skulle för er innebära att ni blir lyssnade till på ett öppet, nyfiket och icke-dömande sätt. Målen formulerar vi gemensamt utifrån dina önskemål och behov samt mina teoretiska kunskaper.

Vad kan jag förvänta mig för verktyg för att må bättre?

-Verktyget är samtalet med syfte att möjliggöra för dig/ er att få en större förståelse för er/din situation. Vi kommer fokusera på hur vi kan förstärka det som fungerar och är gott i ditt/ ert liv samt hur du/ni kan förändra det som hindrar i livet. Mitt mål som terapeut är att bidra med mina teoretiska kunskaper och ytterligare ett perspektiv för att hjälpa er/ dig att hitta nya sätt att hantera din livssituation.

Att samtalen leder till att du/ni får större förståelse för era hinder och en tydligare medvetenhet i vilka resurser du/ni besitter. Att ni med hjälp av detta hittar sätt att förändra er/ din livssituation så ditt/ert liv i större utsträckning ger er möjlighet att må bra.

Boka tid hos Carolina direkt på hemsidan eller nå henne på carolina@mindsthlm.se 

Dela på:

Facebook
LinkedIn

Du kanske också gillar:

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du i respektive terapeuts presentation.

Telefon

Tel: 08-414 003 20

Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.

Knappval 2 för att bli uppringd

Återbud och fakturafrågor

För fakturafrågor hänvisar vi till Convene tel 08-40000506

För avbokningar och ombokningar vänder du dig till din terapeut direkt.

Kontaktuppgifter