I en tid av många utmaningar, har ditt företag en strategi för psykisk ohälsa?

Enligt Folkhälsomyndigheten är psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar i Sverige.

Detta kan leda till höga kostnader för arbetsgivaren i form av förlorade arbetsdagar och minskad produktivitet.

Att värna om god psykisk hälsa på arbetsplatsen förknippas ofta med mjuka värden så som te.x förtroende och engagemang. Det blir allt tydligare att psykisk ohälsa på arbetsplatsen inte är mindre centralt även för de hårda värdena så som te.x produktivitet och  lönsamhet.

I en tid av många utmaningar, har ditt företag en strategi för psykisk ohälsa?

Hur kan man då strategiskt arbeta med den psykiska hälsa för att optimera prestation, produktivitet och lönsamhet? 

Svaret är att arbeta förebyggande, dvs proaktivt istället för reaktivt. Förebyggande insatser för psykisk hälsa på arbetsplatsen är viktiga av flera skäl. 

Arbetsmiljöverket påpekar att det är viktigt för arbetsgivare att ha en aktiv strategi för att främja psykisk hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Det kan innebära att erbjuda stöd och rådgivning till de anställda, skapa en god arbetsmiljö och främja en goda arbetsrelationer. En undersökning från Arbetsmiljöverket från 2018 visar att arbetsgivare som investerar i arbetsmiljöarbete har lägre sjukskrivningar och högre produktivitet jämfört med arbetsgivare som inte gör det.

Hur ser det ut på just din arbetsplats? Då både företagshälsovården och vård via sjukförsäkringen är reaktiva insatser. Insatser som ges när psykisk ohälsa, och kanske även sjukskrivning, är ett faktum så kan det vara bra att komplettera med en aktör som rustar medarbetarna innan de börjar må dåligt.

Vi hjälper medarbetare att hjälpa sig själva, vi ger utbildning, verktyg, stöd och användbara perspektiv så som hur man tar eget ansvar för sin hälsa. Detta för att de ska stå stadigt när livet blåser. Livets utmaningar finns såklart kvar men blir lättare att navigera när man är förberedd och stöd finns nära tillhands.

Vill du veta mer? Kontakta oss på kontakt@mindsverige.se så berättar vi mer.

Dela på:

Facebook
LinkedIn

Du kanske också gillar:

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du i respektive terapeuts presentation.

Telefon

Tel: 08-414 003 20

Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.

Knappval 2 för att bli uppringd

Återbud och fakturafrågor

För fakturafrågor hänvisar vi till Convene tel 08-40000506

För avbokningar och ombokningar vänder du dig till din terapeut direkt.

Kontaktuppgifter