Hur hanterar du stress? Leg psykolog Eva Carter berättar.

Hur hanterar du stress? Leg psykolog Eva Carter berättar.

 

 

Hur hanterar du stress? Leg psykolog Eva Carter berättar.I mitt arbete som psykolog har jag träffat många som upplever stress. Stress kan genereras av att försöka få ihop sin vardag, det kan vara känslomässig utmaning, fysisk smärta, oförmåga att följa sina drömmar, m.m. Väldigt många saker kan leda till en förhöjd stresskänsla men det vanligaste jag stöter på i mitt arbete är människor med arbetsrelaterad stress eller ett för krävande vardagsschema.

Det kan leda sin stressymptom i form av oro, ångest, trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, spänningar och värk i kroppen och kan, om man inte tar hand om sig själv, så småningom leda till svåra fysiska och psykiska tillstånd såsom bl.a. oförmåga att klara vardagliga sysslor och djup depression.

Om du känner igen dig i något av de ovanstående lindrigare symptomen kan du stanna upp, backa, sätta gränser, ge dig själv ledigt, göra roliga saker med familjen, m.m. Om du känner igen dig i att de svårare symptomen behöver du genast söka läkar-bedömning/vård.

Det är idag vanligt att arbetet är den del som får mest tid och familjen och man själv ges mindre uppmärksamhet. Om det är fallet för dig så fundera över vad som är viktigast för dig. Skriv en prioritetslista. Oftast kommer vi fram till att familj och vänner är viktigare än arbete och plikter och då kan man se att man hamnat i en situation där man tycker att familjen är viktigast men det är arbetet som får mest uppmärksamhet. Det genererar i sin tur stress för att vi får en inre konflikt som tär. Man kan då bli irriterad och trött utan egentligen förstå varför.

På sommaren upplever många att stressen sjunker. Det är lång semester, sol och bad, promenader i skog och natur. Vi umgås ofta mer med familj och vänner under semester och sommaren. Om du själv upplever en minskad stress under sommaren så fundera på vad det är som sänker stressen för just dig.

Om du känner att du provat de sätt du själv kommer på, men stressen fortfarande är hög kan du kontakta en samtalsterapeut för att tillsammans med hen se hur du har det både inuti och omkring dig. Ofta kan ens inre attityd mot sig själv vara det som mest stressar och vi kan då tillsammans hitta och förändra den inre dialogen till att bli mer stöttande.

Ofta kan några få samtal räcka för att hitta var den största stressen genereras och tillsammans hitta ett mer konstruktivt sätt att förändra det på ett varaktigt sätt.

Exempel på stress-sänkande aktiviteter:

Vila

Promenader och fysisk aktivitet

Umgås med nära och kära

Skratta

Kreativitet

Sol, natur, frisk luft

Musik

Vill du boka tid hos Eva? Hon nås på eva.carter@mindsthlm.se

Dela på:

Facebook
LinkedIn

Du kanske också gillar:

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du i respektive terapeuts presentation.

Telefon

Tel: 08-414 003 20

Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.

Knappval 2 för att bli uppringd

Återbud och fakturafrågor

För fakturafrågor hänvisar vi till Convene tel 08-40000506

För avbokningar och ombokningar vänder du dig till din terapeut direkt.

Kontaktuppgifter