Har du svårt att ta emot beröm? Och lider av dömande tankar? Dialektisk beteendeterapi kan hjälpa.

Har du svårt att ta emot beröm? Och lider av dömande tankar? Dialektisk beteendeterapi kan hjälpa.

Vad är då DBT (dialektisk beteendeterapi)? Det är en del av KBT, för behandla svåra tillstånd men kan naturligtvis även hjälpa dig med milda och måttliga problem.

Vi ber Tobias Andersson, leg psykoterapeut (KBT) som är van att arbeta med just DBT att berätta mer.

Har du svårt att ta emot beröm? Och lider av dömande tankar? Dialektisk beteendeterapi kan hjälpa.
Tobias Andersson, leg psykoterapeut (KBT)

 

Hej Tobias!

 

Hur brukar man använda DBT?
Man har med DBT metodik framgångsrikt behandlat svåra tillstånd hos klienter som har tex självskadebeteende, suicidnära beteende, relationssvårigheter  som kan utrycka sig i svårigheter att förmedla sina känslor, eller kunna ta emot känslor i form av beröm och uppskattning av andra.
Vad kan bakgrunden vara till den problematiken?
Ofta kan det handla om att personen har blivit invaliderad i sin uppväxt, dvs blivit dömd för hur den tänker, känner, eller uppfattas som person. Om man växer upp i en invaliderad miljö upplever man ofta skam, sorg, rädsla och självförakt  för sig själv och i kontakten med andra. Detta kan sen leda till svårigheter med att lita på andra. Ofta har man svårigheter att stå ut med känslor som leder till svår ångest. Man har ofta dömande tankar om sig själv som person som leder till känslor som skam och skuld för vem man är. Man utvecklar på sikt beteenden för att kunna stå ut med sina inre smärtor som tex självskadebeteende, relationssvårigheter och andra beteenden som gör att man ofta har ett stort lidande i livet.
Hur skulle du beskriva att DBT fungerar?
Vi vill i DBT lära klienten att kunna ta emot validering för att kunna acceptera vem man är med mer medkänsla för vem man är. Man tränar på att alla känslor är legitima och ok att känna, utan att man behöver skada sig själv eller undvika saker som vore bra för oss.. Vi tränar klienten på att kunna ta emot beröm och uppskattning utan att döma sig själv att man är en dålig person. Således vill vi träna klienten på att ha ett annat förhållningssätt till livet och till sig själv. Kunna ha känslor utan att skada sig. Att man är ok som man är. Vi minskar dömande tankar om oss själva för att öka sin medkänsla för en själv.
DBT kan vara en terapiform som kan hjälpa klienten att ta hand om sig själv bättre, kunna vara med sina känslor utan att skada sig själv. DBT kan minska dina dömande tankar om dig själv och öka acceptansen till vem du är och vem du vill bli.
Tobias når du på Tobias tobias.a@mindsthlm.se 

Dela på:

Facebook
LinkedIn

Du kanske också gillar:

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du i respektive terapeuts presentation.

Telefon

Tel: 08-414 003 20

Knappval 1 för att komma till familjerådgivningen.

Knappval 2 för att bli uppringd

Återbud och fakturafrågor

För fakturafrågor hänvisar vi till Convene tel 08-40000506

För avbokningar och ombokningar vänder du dig till din terapeut direkt.

Kontaktuppgifter