Mind Sverige för företag

Andelen sjukskrivningar som tillskrivs psykisk ohälsa har ökat trendmässigt från 30 procent under 2010 till 48 procent under 2019 (Arbetsmiljöverket). 

Ligg steget före psykisk ohälsa med vår tjänst check-in.

Vi hjälper företag att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen genom vår tjänst check-in.  

Tjänsten innebär att vi individuellt coachar medarbetarna vid ett tillfälle årligen. Genom den kontinuerliga coachningen kan vi fånga upp utmaningar som kan leda till psykisk ohälsa på arbetsplatsen men också privat. Det skapar förutsättning för en hållbar arbetsmiljö och och ett hållbart privatliv.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Fördelarna med årligt coachande samtal.

Vi erbjuder medarbetare ett årligt coachande samtal där fokus är att fånga upp varningssignaler och ge individanpassade verktyg för olika områden, både privatlivet och arbetslivet. Områden vi går igenom är t.ex:
  • sömn
  • stress
  • återhämtning
  • relationer 

Samtalet ger både stöd samt utbildar dig i att ta hand om dig själv, att navigera genom liv och arbetsliv på ett sätt som bibehåller balans och glädjefylld prestation.

Identifiera personliga utmaningar

Vi möter dig där du befinner dig i livet, vi zoomar in på dina nuvarande utmaningar.

Psykoedukation

Du får kunskap om psykisk hälsa, hur du etablerar hälsosamma rutiner för sömn, stress och prestation.

Verktyg

Du får rekommendationer och verktyg för året framöver. Sedan ses vi om ett år igen!

Camilla Linde är leg psykoterapeut och ansvarig för Mind Sveriges företagskunder

Vilka är Mind Sverige?

Mind Sverige ägs och drivs av psykoterapeuter, sedan 2012

Vi har huvudmottagning i Stockholm men digital räckvidd över hela Sverige. Här arbetar kuratorer, leg psykologer och leg psykoterapeuter. År 2021 utförde vi mer än 8000 samtal. Vi erbjuder ett antal olika tjänster inom segmentet psykisk hälsa.

Som företagskund får du:

kontaktperson

Ni får er egna kontaktperson som är leg psykoterapeut. Er kontaktperson tar hand om er, hjälper till med snabba bedömningar och samordnar insatser.

Videomöten

Vi erbjuder flexibelt stöd i form av videomöten. Det går också bra att boka in möte på mottagning eller på arbetsplatsen.

Rådgivning

Det går alltid bra att kontakta er kontaktperson (leg psykoterapeut) för generell rådgivning omkring psykisk hälsa och prestation på arbetsplatsen.

Företagstjänster

Vi har fler tjänster som är riktade mot företag, te.x chefstöd, personalstöd, krishantering, utbildning vid nyrekrytering. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kom igång med arbetet för långsiktigt välmående på arbetsplatsen.

Fyll i dina kontaktuppgifter så berättar vi mer!

Vi finns även på www.mindsverige.se