Vi stöttar och hjälper barn, ungdomar och föräldrar.

Tjänster för psykisk ohälsa för dig under 18 år.

Hos oss kan barn, ungdomar från sex år och deras föräldrar få snabb och flexibel hjälp och stöd. Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling.

Ungdomar i åldrarna 12–18 kan välja att själva ta kontakt.

Du som är förälder kan boka en tid hos oss för föräldrastöd, antingen med barnet/ ungdomen eller utan. Mötet kan äga rum på mottagning eller via video.

Om inte barnet/tonåringen har eget BankID vid bokning av videosamtal så bokar förälder besöket med sitt personnummer, i sitt namn, och använder sitt mobila BankID. Skriv barnets personnummer i rutan sökorsak.

Du och barnet deltar sedan i videomötet via ditt Mobila BankID. Journal kommer att skapas och föras för barnet.

Hör av dig och boka en tid så hjälper vi dig vidare.

Stöd för dig under 18 år

Stöd som inte kräver specialistvård. barn, ungdomar från sex år och deras föräldrar få snabb och flexibel hjälp och stöd. Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling.

Familjerådgivning

På Mind Sverige har vi även familjerådgivning. En effektiv insats då det är gynnsamt att samarbeta med hela eller delar av familjen. Varje session är 90 minuter och ni väljer mellan möte på mottagning eller via video. 

Föräldrastöd

Lättare stöd i föräldraskapet, som inte kräver specialistvård. Kan bokas i anslutning till barnet/ ungdomens stöd. Om svårare problematik hänvisar vi ibland till psykiatrin eller privat psykoterapi.

Privat psykoterapi

Specialistvård i form av privat psykoterapi. Du väljer själv vem du vill arbeta med, vilket fokusområde du önskar och hur länge. Kan användas som enstaka sessioner eller samtalsserier.

Ibland är familjerådgivning ett bra komplement.

När man söker stöd och behandling för sitt barn eller ungdom så kan det ibland behövas olika insatser. Ibland kan det vara bra att söka familjerådgivning, då det kan vara hjälpsamt att involvera både mamma, pappa och barn/ ungdom.  eller andra närstående och viktiga personer i barnet eller ungdomens liv.

På Mind Sverige har vi även familjerådgivning. Varje session är 90 minuter och ni väljer mellan möte på mottagning eller via video. Vi erbjuder kommunalt finansierad familjerådgivning inom Stockholm stad och privatfinansierad familjerådgivning i resten av Sverige (då digitalt).

Har du frågor som berör psykisk hälsa och vill ha kvalificerad rådgivning? Det kan handla om dig själv, en partner, anhörig eller bekant.

För att patientsäkerhetens skull så kan vi endast använda oss av mejl för att ta emot avbokningar. 
För allt annan kommunikation så som tex kvalificerad rådgivning och stöd, både avseende dig själv, en partner, anhörig eller bekant bokar du ett digitalt Drop-in möte. Drop-in möten har vanlig patientavgift på 250kr eller 0kr om du har frikort eller är under 18 år.

Terapeuter inom primärvårdsmottagning psykisk ohälsa under 18 år

Mind Sverige

Vi är en vårdgivare och arbetar under strikt tystnadsplikt , vi arbetar under tillsyn av IVO och socialstyrelsen.

Om läget är akut eller om du har tankar på att ta ditt liv bör du uppsöka en psykiatrisk akutmottagning, eller så ringer du 112.

 

Många vill snabbt få personlig kontakt med en terapeut, då är mejl inte ett säkert alternativ och telefonmöten ingår tyvärr inte i vårt uppdrag.

Därför erbjuder vi nu korta snabba Drop-In tider (videomöte 15 min). Om du inte vill använda videofunktionen så stänger du av kameran.

Du bokar direkt i vår webbkalender. På så sätt kan du enkelt få trygg och säker kontakt med din terapeut.

Det kan gälla rådgivning, avstämning eller lättare bedömning. Drop-In möten kostar 250 kr eller 0kr vid frikort eller om du är under 18 år.

Avbokning/ombokning

Kontakta terapeuten direkt, kontaktuppgifter hittar du under respektive terapeut nedan

Kontaktuppgifter